3-1. Don’t Stay Passive, Start Passive Investing

3-1. Don’t Stay Passive, Start Passive Investing

3-2. Budget Money to Invest

3-2. Budget Money to Invest

3-3. Do Mix up Your Assets

3-3. Do Mix up Your Assets

3-4. Select Funds or ETFs

3-4. Select Funds or ETFs

3-5. Dissect Fund & ETF Names

3-5. Dissect Fund & ETF Names

3-6. Don’t Go Broke, Get a Broker

3-6. Don’t Go Broke, Get a Broker

3-7. Even Out Currency Risk

3-7. Even Out Currency Risk

3-8. Review, Rebalance and Grow Your Returns

3-8. Review, Rebalance and Grow Your Returns